Våre tjenester

Vi hjelper deg

Våre dyktige ansatte er klare for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

Kontakt oss

Regnskap

Regnskap fra A til Å

Den beste måten å få oversikt over hvor mye en bedrift tjener og hva pengene går til, er å føre regnskap. Et komplett årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse, noter, opplysninger som kontantstrøm og eventuelle revisjonsberetninger.

Vi har i over 60 år ført regnskap med det som hører til, for små og store næringsdrivende, med fokus på bønder og Landbruksregnskap i Sandnes. 

Fra midten av 70 tallet åpnet vi for andre næringsdrivende med tilknytning til bønder, og i dag jobber vi med alle som har behov for regnskapføring.

Bedriftsregnskap utført av autoriserte regnskapsførere

Vi består av 12 ansatte, 7 av disse er autoriserte regnskapsførere. Dette betyr at vi er underlagt krav om jevnlige oppdateringer og kontroller.

Våre regnskapsførere bruker sin kunnskap til å sammenstille et oversiktlig og korrekt regnskap for din bedrift. Slik kan du være sikker på at alle forskrifter er overholdt og at du leverer papirene i tide.