For kunde

Fakturakrav

For at du som næringsdrivende kan få fradrag for dine utgifter må du ha en faktura.
Det er etter Forskrift om bokføring § 5-1-1 visse krav til fakturaens innhold for at den skal være godkjent. På grunn av reglene i Forskriften om bokføring, har vi som autorisert regnskapsfører ikke lov å føre fakturaer som er feil. Det er derfor nødvendig at du som næringsdrivende har oversikt over hvilke krav som stilles til fakturaer.

Krav til faktura etter Bokføringsloven

  1. Nummer og dokumentasjonsdato Salgsdokumentet skal være forhåndsnummerert eller via fakturaprogram. Datoen er dato for utstedelse av dokument
  2. Angivelse av partene. Kjøpers navn og adresse, eventuelt org. nr. Selgers navn, adresse og org nr. er selger registrert i merverdiavgiftsregisteret skal det stå MVA bak organisasjons nr.
  3. Ytelsens art og omfang
  4. Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  5. Vederlag og betalings forfall
  6. Eventuelt merverdiavgift og andre avgifter spesifisert merverdiavgift skal angis i norske kroner. Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg skal fremkomme hver for seg. Merverdiavgiften skal spesifiseres.
  7. Skal kjøper beregne merverdiavgift skal det stå "Omvendt avgiftsplikt - merverdiavgift ikke beregnet"

Nummer og navn

Det er du som næringsdrivende som har ansvar for at fakturaen (regningen) er i orden og er i tråd med punktet som nevnt. Dersom du skriv ut regninger må du ha regningblokk som er forhåndsnummerert, eller et godkjent fakturaprogram. Det er viktig at samdrifter og selskap bruker korrekt navn. Er utgiften i samdriften må samdriftens navn stå på fakturaen. Du har ikke anledning til å rette navn på en faktura, det må gjøres av selger. Ved kontantkjøp på under kr 1 000,- trenger ikke kjøpers navn være påført. Det må gå klart frem av teksten hva som er kjøpt.

Merverdiavgift

Husk at det skal stå MVA bak organisasjonsnummeret dersom selger er momsregistrert. Grensen for å bli momsregistrert er omsetning på 50 000,- i løpet av 12 mnd. Næringsdrivende har i kontroll av skatteetaten blitt nektet fradrag for MVA og fradrag av utgift på grunn av at fakturareglene ikke er fulgt.

Kontantbetaling over kr 10 000

Fra 1. jan. 2011 vil du ikke få fradrag for utgifter, eller moms fradrag for kontantbetalte beløp over kr 10 000,-. Dette er et regelverk for å motvirke skatte- og avgiftsunndragelse. Har du kontanter, sett de i banken og betal regninger og lønn gjennom bank.

Fakturaer med mangler

Fakturaer som har mangler må vi derfor sende tilbake til deg, og du må kontakte selger å få en korrekt faktura.

Fremdeles usikker?

Vi har lang erfaring og dyktige medarbeidere som kan svare på dine spørsmål.