For kunde

Levering av bilag

I følge bokmålsordboka er definisjonen på et bilag:

En kvittering som tjener som dokumentasjon for postering i bokføring

Alle dokumenter du har som viser dine transaksjoner i bedriften. Enten det er utgående faktura, inngående faktura, kvitteringer eller kontantbilag, er det bilag som hører til i regnskapet. Det er visse krav som skal til for at bilaget er godkjent.

Et bilag kan ha stor økonomisk betydning for deg og din bedrift. Er du momsregistert vil du få igjen momsen på dine utgifter. Du kan da si at kvitteringen har samme verdi som momsbeløpet, men det er ikke alt. Er det utgifter vil verdien også være redusert skatt på inntekt.

Praktiske tips ved bilagsinnlevering

  1. Sorter bilagene dine.
  2. Ha bilag til alle transaksjoner på kontouskriften.
  3. Noter på bilaget hva det gjelder.
  4. Skriv ut kontoutskrift og bilagsdokument fra banken.
  • Skriv betalingdato på bilaget. Sorter bilaga etter dato. Enten etter fakturadato eller etter betalingdato. Små kontantlapper kan du feste til et større ark slik at de ikke forsvinner. Disse kan du legger tilslutt i måneden

  • Se over kontoutskriften. Har du bilag til alle beløpene? Gjelder noen av beløpa private utgifter kan du noter P på kontoutskriften. Vi vil da ikke spørre/etterlyse disse bilagene. MEN bruk driftskontoen til drift og før heller over et rundt beløp til privat.

  • Har du bilag som det ikke klart fremgår hva gjelder, er det til stor hjelp om du noterer hva det er eller hvor det er brukt. Har du avdelinger/prosjekt noter på bilaget hvilken avdeling/prosjekt det gjelder. Vedlikeholdsutgifter ber vi noteres hvor det er brukt, driftsbygning, garasje, våning, kårbolig ...


Husk at du også må levere inn efakturaer og andre fakturaer du får på mail. Disse er det mulig å sende oss på mail. Kontakt din regnskapsfører for mailadresse.