For kunde

Årsoppgjør

(Sjekk neders på siden for å finne dokumenter som vi sender ut for utfylding)

For å få et greit årsoppgjør er det en del papirer og skjemaer vi må ha inn: 

Statusopplysningsskjema/varelager (Skjemaene finnes neders på siden)

Bilag

 • Lever alle bilag for 2018, få med kontoutskrift fra banken.
 • Fakturaer som er datert i 2018 skal leveres, uansett om det betales i 2019.
 • Varer og tjenester som er levert i 2018, men fakturert i 2019 skal også være med i regnskapet.

Årsoppgaver drift

 • Lever alle årsoppgaver og leverandørutskrifter F.eks. bank, slakteri, fôrleverandør
 • Opplysninger til nøkkeltall

Alle Årsoppgaver privat

 • Årsoppgave bank
 • Årsoppgaver bank utlandet
 • Eiendom i utlandet
 • Inntektsopplysninger
 • Kredittkort (kjøpekort)
 • Forsikring
 • VPS oppgaver
 • Aksjer
 • Aksjesparekonto
 • Alt fra SR Forvaltning
 • Barnehage
 • Gaver til frivillige organisasjoner
 • Livsforsikring som viser gjenkjøpsverdi og avkastning
 • Pensjonsforsikringsoppgave som viser saldo på premiefond og betalt pensjon i året.
 • IPS
 • Årsoppgave bank, VPS for barn under 17 år

Dokumenter