For kunde

Årsoppgjør

(Sjekk nederst på siden for å finne dokumenter som vi sender ut for utfylling)

For å få et greit årsoppgjør er det en del papirer og skjemaer vi må ha inn: 

Statusopplysningsskjema/varelager. Skjemaene finnes nederst på siden. De som står til utfylling kan fylles ut direkte på dataen.

Bilag

 • Lever alle bilag for fjoråret, få med kontoutskrift fra banken.
 • Fakturaer som er datert i fjor skal leveres, uansett om det betales i år.
 • Varer og tjenester som er levert i fjor, men fakturert i år skal også være med i regnskapet.

Årsoppgaver drift

 • Lever alle årsoppgaver og leverandørutskrifter F.eks. bank, slakteri, fôrleverandør,
 • Opplysninger til nøkkeltall

Alle årsoppgaver privat

 • Årsoppgave bank
 • Årsoppgaver bank utlandet
 • Eiendom i utlandet
 • Inntektsopplysninger
 • Kredittkort (kjøpekort)
 • Forsikring
 • VPS oppgaver
 • Aksjer
 • Aksjesparekonto
 • Alt fra SR Forvaltning
 • Kryptovaluta
 • Barnehage
 • Gaver til frivillige organisasjoner
 • Livsforsikring som viser gjenkjøpsverdi og avkastning
 • Pensjonsforsikringsoppgave som viser saldo på premiefond og betalt pensjon i året.
 • IPS
 • VPS for barn under 17 år

Dokumenter