For kunde

Levering av bilag

For å få en effektiv regnskapsførsel er det viktig at alle bilagene bli levert til rett tid. Her finner du en oversikt over de viktigste fristene fra det offetlige, og når vi bør ha inn bilag for å få regnskapet ferdig.

Terminer

Termin
Måned
Innlevering av bilag (ca)
Betalingsfrist mva
Betalingsfrist skatt og Arbeidsgiveravgift
1.
jan-febr
15. mars
10. april
15. mars
2.
mar-apr
15. mai
10. juni
15. mai
3.
mai-jun
15. juli
31. august
15 juli
4.
jul-aug
15. september
10. oktober
15. september
5.
sep-okt
15. november
10. desember
15. november
6.
nov-des
15. januar
10. februar
15. januarMomsfrist årsmoms


jan - april
1.juni

1. mai - aug
1. oktober
10. mars årsmomspliktig

sept - nov
10. desember
10. april primærnæring

desember 15. januar

For mer utfyllende frister se skatteetatens sider:

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/naringsdrivende/

Tidsfrist bilagsinnlevering

Vi ønsker å få inn bilag innen tidsfristen. Dette for at du skal kunne ha ditt regnskap klart før fristen til å betale avgifter forfaller. Og for at du skal få en oppdatert oversikt over din drift.

Tidsfrister moms

Er du momsregistrert med 6 terminer i året, skal du levere momsoppgave annen hver måned. Er du registrert med 1 termin i året er fristen 10. mars året etter. Driver du med primærnæring er fristen 10. april året etter.

Tidsfrister A-melding

A-melding skal leveres innen den 5. hver måned. Denne leveres i Alt inn. Du vil i retur fra Alt inn få en oversikt over skattetrekk og arbeidsgiveravgift som skal betales og betalingsdato.

Tidsfrister skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal fremdeles betales hver annen måned. Husk at du må ha en egen konto for trekk og betaling av skattetrekk.