Våre tjenester

Vi hjelper deg

Våre dyktige ansatte er klare for å hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

Kontakt oss

Driftsregnskap/analyse/nøkkeltall

Med over 60 års erfaring med regnskap for selskaper innen landbruk, har vi i samarbeid med Rekneskapslaga på Jæren og Dalane utarbeidet oppsett og analyse av landbruksregnskap. Vi har et stort kontaktnett i hele regionen og samarbeider tett med en rekke andre regnskapskontorer på Jæren.

Hos HG-Regnskap kan du få nøkkeltall over driftsgrener i landbruket fra år til år.

Samtidig har vi omfattende erfaring i det å utarbeide grunnlag for, samt å utarbeide, driftsregnskap og driftsplaner ved søknader til Innovasjon Norge. 

Vi har gode og veldokumenterte nøkkeltall som kan danne grunnlaget for en god søknad, et godt utgangspunkt for dialog med Innovasjon Norge og andre tilskuddsordninger.