For kunde

Tips for effektiv regnskapsføring

For at du skal få en effektiv regnskapsføring er det viktig at alt er på plass.

Har du sortert bilagene og tatt ut alt vi trenger fra banken og mail korrespondanse hjelper dette veldig.

  1. Sorter bilagene dine - Skriv betalingdato på bilaget. Sorter bilaga etter dato. Enten etter fakturadato eller etter betalingdato. Små kontantlapper kan du feste til et større ark slik at de ikke forsvinner. Vi har nå også mulighet til å motta disse småkviteringer på mail, dvs du kan ta bilde av de med din mobil og sende inn i regnskapet.

  2. Ha bilag til alle transaksjoner på kontoutskrifta - Se over kontoutskriften. Har du bilag til alle beløpene? Gjelder noen av beløpa private utgifter kan du noter P på kontoutskriften. Vi vil da ikke spørre/etterlyse disse bilagene. MEN bruk driftskontoen til drift og før heller over et rundt beløp til privat.

  3. Noter på bilaget hva det gjelder Har du bilag som det ikke klart fremgår hva gjelder, er det til stor hjelp om du noterer hva det er eller hvor det er brukt. Vedlikeholdsutgifter ber vi om at det noteres hvor det er brukt. F eks: driftsbygning, garasje, våning, kårbolig, hvilken bil etc.

  4. Skriv ut kontoutskrift og bilagsdokument fra banken Skriv ut kontoutskrift, bilagsdokumentasjon og annen viktig informasjon fra banken.

Husk at du også må levere inn efakturaer og andre fakturaer du får på mail mm.

Det er mulig å sende oss bilag på mail, enten noen eller alle. Dette er veldig praktisk for deg som mottar enkelte fakturaer på mail.

Vi har også mulighet til å motta og sende EHF fakturaer for deg. Har du mange utgående fakturaer tilbyr vi deg å fakturere rett i vårt regnskapsprogram. Fakturaen vil da bli automatisk bokført. Du vil spare tid, og alltid ha en oppdatert oversikt over inntektene.

Kontakt oss for mer informasjon og etablering.