Våre ansatte

Ståle Espevik

Daglig leder
Statsautorisert regnskapsfører
Regnskapsføring landbruk og forretning

Gårdsoverdragelser

45 95 64 78
Send e-post

Kjell Figved

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

45 95 64 77
Send e-post

Anita Figved

Regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

45 95 64 81
Send e-post

Eli Rypestøl Nygård

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Driftsanalyser

45 95 64 74
Send e-post

Magny Leth Byberg

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

45 95 64 79
Send e-post

Benedicte Sveinsvoll Jekteberg

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

45 95 64 71
Send e-post

Melita A. Nicholas

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn


45 95 64 80
Send e-post

Anita Byberg Topdal

Regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

47 79 70 65
Send e-post

Anna Stokkedal

Regnskaps sekretær

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

45 95 64 73
Send e-post

Anne Marit Vatne

Regnskaps sekretær

Regnskapsføring landbruk og forretning

45 95 64 72
Send e-post

Besarta Rapuca

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

47 79 70 67
Send e-post

Christian Harestad Osaland

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

45 95 64 76
Send e-post

Merete Gorgas

Statsautorisert regnskapsfører

Regnskapsføring forretning

Lønn

45 95 64 75
Send e-post