Våre ansatte

Ståle Espevik

Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 09
Send e-post

Kjell Figved

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 08
Send e-post

Anita Figved

Regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 12
Send e-post

Magne O. Hope

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 11
Send e-post

Eli Rypestøl Nygård

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Driftsanalyser

51 68 62 05
Send e-post

Magny Leth Byberg

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 10
Send e-post

Benedicte Sveinsvoll Jekteberg

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

51 68 62 00
Send e-post

Anita Byberg Topdal

Regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

51 68 62 03
Send e-post

Anna Stokkedal

Regnskaps sekretær

Regnskapsføring landbruk og forretning
Lønn

51 68 62 04
Send e-post

Anne Marit Vatne

Regnskaps sekretær

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 03
Send e-post

Besarta Syla

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

PERMISJON

47 79 70 67
Send e-post

Christian Harestad Osaland

Regnskapsfører

Regnskapsføring landbruk og forretning

51 68 62 07
Send e-post

Merete Gorgas

Regnskapskonsulent - Vikar

51 68 62 06
Send e-post